English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

طرح درس آناتومی 2 کارشناسی هوشبری :

جلسه1

جلسه2

جلسه3

جلسه4

جلسه5

جلسه6

جلسه7

جلسه8

جلسه9

طرح درس اندام فوقانی :

جلسه1

جلسه2

جلسه3

جلسه4

جلسه5

جلسه6

جلسه7

جلسه8

طرح دوره اندام : دریافت فایل

طرح دوره شکم : دریافت فایل

طرح دوره هوشبری : دریافت فایل