English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

فرآیند های آموزشی


مراحل ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدید الورود

فرآیند مراحل ثبت نام دانشجویی

فرآیند تحلیل و پایش نتایج آزمون

فرآیند اعلام نمره

فرآیند مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرآیند برگزاری امتحانات

فرآیند اصلاح و تجدید نظر در نمره

فرآیند انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان

فرآیند فراغت از تحصیل

فرآیند حذف و اضافه

فرآیند حذف اضطراری

فرآیند حذف و اضافه بالینی

فرایند حضور و غیاب دانشجویان

فرآیند معرفی دانشجویان مشروط به مرکز مشاوره

مراحل دفاع از طرحهای تحقیقاتی

فرآیند درخواست مهمانی و انتقالی به این دانشکده

فرآیند انتقالی و مهمانی به دانشگاه دیگر

فرآیند حذف ترم

فرآیند پایش پیشرفت تحصیلی

فرآیند امتحانات تئوری بالینی

فرآیند انتخاب واحد بالینی

فرآیند پره انترنی

فرآیند گواهی اشتغال به تحصیل

فرآیند انتخاب بخش کارآموزی و فیزیوپاتو

فرآیند تحلیل آزمون توسط نرم افزار یگانه

فرآیند معرفی دانشجویان بالینی

فرآیند نمرات بالینی