English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

مراحل دفاع از پروپزال و پايان نامه پزشکی ، دستیاری و MPH : دریافت فایل

مراحل قبل تا بعد از جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد : دریافت فایل

مراحل دفاع از پروپزال و پايان نامه کارشناسی ارشد و .Ph.D : دریافت فایل

مراحل دفاع از طرح های تحقیقاتی : دریافت فایل

فرایند استفاده از پژوهشیار : دریافت فایل

فرایند بررسی و تصویب طرح در کمیته اخلاق : دریافت فایل

فرایند شرکت هیات علمی در کنگره خارجی : دریافت فایل

فرایند شرکت هیات علمی در کنگره داخل کشور : دریافت فایل