English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

فرم ثبت اولیه عنوان پایان نامه : دریافت فایل

فرم پروپزال : دریافت فایل

فرم تائیدیه اعضای گروه بالینی : دریافت فایل

بازبینی پروپزال : دریافت فایل

فرم دریافت مجوز برای دفاع نهایی : دریافت فایل

فرم اصلاحات دفاع نهائی : دریافت فایل

فرم رسید فایل الکترونیکی پایان نامه : دریافت فایل

فرم درخواست استاد راهنمای دوم برای دانشجویان رزیدنت : دریافت فایل

فرم درخواست استاد راهنمای دوم برای دانشجویان پزشکی: دریافت فایل