English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١

- کمیته برنامه ریزی درسی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته ارزیابی پیشرفت تحصیلی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته نظارت بر اجرای آزمونها : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته نقل و انتقالات : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

-کمیته تطبیق : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

-شورای آموزش : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

-شورای تحصیلات تکمیلی : دانلود اعضاء و شرح وظایف


-شورای پژوهش : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته عفاف و حجاب : دانلود اعضاء و شرح وظایف