English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

مدیر گروه علوم تغذیه : دکتر سعید قوام زاده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکتر سعید قوام زاده

دانشیار

دکترای علوم تغذیه

ghavamzadeh_s@yahoo.com

رزومه

دانلود

2

دکتر رسول زرین

دانشیار

دکترای علوم تغذیه

wwzarrin@yahoo.com

رزومه

دانلود

3

دکتر محمد علیزاده

دانشیار

دکترای علوم تغذیه

alizade85@yahoo.com

رزومه

دانلود

4

دکتر سوانا دانغیان

استادیار

دکترای علوم تغذیه

----------

رزومه

دانلود
5 دکتر سکینه نوری سعیدلو

استادیار

دکترای علوم تغذیه

----------

رزومه

دانلود
6

مجید منافی

مربی

فوق لیسانس علوم تغذیه

majidmanafi@yahoo.com

رزومه

دانلود