English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

نام و نام خانوادگی : نسیم شهر آشوب

سمت : کارشناس آموزش علوم پایه

ایمیل: n.nasim57@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن : 32770698 - 044 داخلی 208

تلفن مستقیم : 32755005 - 044

 

نام و نام خانوادگی : سهیلا تیموری

سمت : کارشناس آموزش علوم پایه

ایمیل : ندارد.

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن : 32770698 - 044 داخلی 208

تلفن مستقیم : 32755005 - 044