English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١

برنامه هفتگی رشته های کارشناسی ارشد


- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی : دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد انگل شناسی: دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد بیوشیمی: دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد علوم تشریح: دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد علوم تغذیه: دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی: دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد فیزیولوژی: دانلود

- برنامه هفتگی کارشناسی ارشد میکروب شناسی: دانلود

برنامه هفتگی نیمسال اول 99 : دانلود

 

برنامه هفتگی رشته های Ph.D

 

- برنامه هفتگی دکترای بیوشیمی : دانلود