English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

کارگروه شفاف سازی دانشکده در راستای نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی موضوع ابلاغ ریاست محترم جمهوری ، اصل دوم و سوم قانون اساسی کشور ، قوانین 20 و 25 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب مجلس شورای اسلامی و فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی کلیه فرآیندها در حوزه معاونت آموزشی تشکیل و تدوین گردیده است.