English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

- سند توانمندی های دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی : دانلود

- مشخصات دوره و دروس برنامه آموزشي رشته پزشکی در مقطع دکترای عمومی : دانلود

- خلاصه تغییرات پیشنهادی در برنامه درسی دوره علوم پایه و مقدمات بالینی پزشکی عمومی : دانلود

- دستورالعمل کلی تشکیل و شرح وظایف کمیته برنامه درسی پزشکی عمومی : دانلود

- مصوبه تصویب کلیات برنامه دکتری عمومی پزشکی در مقطع علوم پایه : دانلود