English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

آدرس: ارومیه -کیلومتر 11جاده سرو - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -دانشکده پزشکی

کدپستی : 5756115198

شماره تماس : 32752372-044 و 32770397-044

شماره فکس :  32770698-044