English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠

آدرس: ارومیه -کیلومتر 11جاده سرو - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -دانشکده پزشکی

کدپستی : 5756115198

شماره تماس : 32752372-044 و 32770397-044

شماره فکس :  32770698-044