English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد انگل شناسی مصوب سال 89 شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت :

   دانلود : برنامه_آموزشی_کارشناسی_ارشد_انگل_.pdf           حجم فایل 657 KB