English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

-  عملکرد تحصیلی 98 : دانلود

- اسامي_نهادهاي_فرهنگي_دانشجويان.[14-2-1-641][1] : دانلود

- آیین نامه ارزیابی دانشجو تصویب شده دانشگاه : دانلود

- تحلیل آزمون های جامع علوم پایه : دانلود

- تحلیل آزمون های صلاحیت بالینی : دانلود

- تحلیل آزمون های مجازی اخیر : دانلود

- تحلیل آماری آزمون ها : دانلود

- فرم ارزشیابی های درون بخشی : دانلود