English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر رضا ثمره ای

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر رضا ثمره ای

دانشیار

دکترای تخصصی گوش وحلق و بینی

drsamarei@yahoo.com

رزومه

2

دکتر پریدخت اسماعیل زاده

استادیار

دکترای تخصصی گوش وحلق و بینی

dr.esmailzadeh.ent@gmail.com

رزومه

3

دکتر امیرسام روشنی زعفرانلو

استادیار

دکترای تخصصی گوش وحلق و بینی

asroshani@gmail.com رزومه