English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر رحیم نژاد رحیم

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر ناصر قره باغی

دانشیار

دکترای تخصصی بیماریهای عفونی

naser.gharabaghi@yahoo.com

رزومه

2

دکتر رحیم نژاد رحیم

استادیار

دکترای تخصصی بیماریهای عفونی

rnejadrahim@yahoo.com

رزومه

3

دکتر سید جلیل موسوی

استادیار

دکترای تخصصی بیماریهای عفونی

musavi.sjalil@gmail.com

رزومه