English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

مدیر گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی : دکتر رعنا حسینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر زهرایکتا

استاد

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

yekta42@yahoo.com

رزومه

2

دکتر امین باطنی

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

bateni.amin@gmail.com

رزومه

3

دکتر رعنا حسینی
استادیار

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

dr.ranah@yahoo.com

رزومه