English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر امیر رضاخواه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر جواد میرزا آقازاده عطاری

استاد

دکترای تخصصی جراحی مغزواعصاب

jaghazadeh56@yahoo.com

رزومه

2

دکتر امیر رضاخواه

استادیار

دکترای تخصصی جراحی مغزواعصاب

----------

رزومه

3

دکتر آیدین کاظم پور

استادیار

دکترای تخصصی جراحی مغزواعصاب

drporazar@yahoo.com

رزومه

4

دکترامیرعباس قاسمی

دانشیار

دکترای تخصصی جراحی مغزواعصاب

Dr.amirghasemi@ymaile.com

رزومه

5

دکترعطا مهد خواه

استادیار

دکترای تخصصی جراحی مغزواعصاب

----------

رزومه