English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر ناصر صمدی آیدنلو

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر قادرمترجمی زاده

دانشیار

دکترای تخصصی چشم پزشکی

drmahyer@yahoo.com

رزومه

2

دکتر ناصر صمدی آیدنلو

دانشیار

دکترای فلوشیپ قرنیه

Alisa_Samadi@yahoo.com

رزومه

3

دکتر مرتضی سلیمی

استادیار

دکترای تخصصی چشم پزشکی

morteza.salimiy@gmail.com

رزومه

4

دکتر رضا صعودی

استادیار

دکترای تخصصی چشم پزشکی

rezasoudi@gmail.com

رزومه