English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

- آيین نامه شورا ، کمیته های پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی دانشگاه : دانلود

- آئین نامه فرصتهای مطالعاتی : دانلود

- آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی پایان نامه : دانلود

- آیین نامه ی تسهیلات آموزشی : دانلود

- آیین نامه ی دکتری پژوهشی : دانلود

- آیین نامه ی هیئت های ممتحنه : دانلود

- آیین نامه ی ویژه ی استعدادهای درخشان : دانلود

- برنامه ی جامع آموزشی : دانلود

- بودجه پایان نامه : دانلود

- تعهدنامه  : دانلود

- دستور العمل تشکیل گروه های آموزشی : دانلود

- صورتجلسه پیش دفاع از پایان نامه : دانلود

- صورتجلسه پیش دفاع از پروپوزال در گروه ها : دانلود

- فرآیند تصویب پروپوزال پژوهشی آموزشی : دانلود

- فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای خروج از کشور : دانلود

- فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل : دانلود

- فرآیند فارغ التحصیلی : دانلود

- فرآیند گردش کار شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه : دانلود

- فرآیند مرخصی : دانلود

- فرم  ثبت عنوان پایان نامه : دانلود

- فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال 1395  : دانلود

- فرم بلامانع بودن دفاع از پایان نامه : دانلود

- فرم پروپوزال : دانلود

- فرم درخواست راهنما و مشاور دوم : دانلود

- فرم دریافت پايان نامه صحافی شده : دانلود

- فرم دریافت مجوز برای دفاع نهایی ارشد : دانلود

- فرم نمره نهایی (با مقاله) کارشناسی ارشد : دانلود

- قرارداد طرح های پژوهشی دانشگاه : دانلود

- مراحل تصویب پروپوزال : دانلود

- مراحل دفاع از پروپزال و پايان نامه : دانلود

- مراحل قبل از دفاع تا بعد از دفاع نهایی پایان نامه : دانلود