English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

مسئول امور رفاهی :

نام و نام خانوادگی : آقای جواد بهکامی

رشته : زیست شناسی

ایمیل : behkami.javad@gmail.com

شماره تماس : 3280802-044 

 

شرح وظایف مسئول امور رفاهی :


- پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی کارکنان (بن غیرنقدی، وجه لباس، اردوهای مسافرتی و زیارتی و ...)

- تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها

- انجام امور اجرایی دبیرخانه شورای تسهیلات رفاهی 

- تهیه و تدوین طرحهای لازم بمنظور رفاه کارکنان و خانواده آنها در چهارچوب سیاستهای دانشگاه

- پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم برای کارکنان در چارچوب مقررات مربوطه

- پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه‌ای پرسنل با هماهنگی مسئولین مربوطه

- ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعات بیمه های اشخاص اعضا

- ثبت و دریافت خسارت از بیمه و معرفی‌نامه‌ها در بانک مربوط به منظور استخراج و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات قراردادهای منعقد شده در پایان موعد آنها.

- پیگیری و هماهنگی امور رفاهی بیمه‌ای مربوط به بازنشستگان