English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

مسئول نقلیه : 

نام و نام خانوادگی : آقای رضا پیری

شماره تماس :  32770397-044 داخلی 287

 

 

شرح وظایف مسئول نقلیه :


 1. - نظارت بر امور ایاب و ذهاب کارکنان، تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوط
 2. - برنامه ریزی و تنظیم برنامه سرویس رفت ‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها
 3. - برنامه ریزی تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها
 4. - بازدید از خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات
 5. - جمع آوری درخواستهای آرم تردد در محدوده طرح ترافیک و نیازسنجی و تقسیم بندی سهیمه آرم های تخصیص یافته به جهاد بصورت متمرکز
 6. - جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مازاد و اسقاط واحدها و ادارات تابعه ستاد دفتر مرکزی و دریافت مجوزهای لازم برای فروش و یا واگذاری آنها
 7. - بررسی درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه
 8. - نظارت مستقیم بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان
 9. - نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
 10. - تنظیم برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیراداری
 11. - ثبت و نگهداری سوابق (مربوط به سند ماشین، لوازم یدکی، لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست، قبض انبار و....)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه
 12. - نظارت و رسیدگی به تصادفات وسایط نقلیه در صورت لزوم
 13. - تهیه گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها
 14. - برنامه ریزی اجرای ماموریت های خودرویی(درون شهری و برون شهری) و حصول اطمینان از اعزام خودرو به ماموریت