English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی : دکتر حبیب محمد زاده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکترحبیب محمدزاده

دانشیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

habibmhaji@yahoo.com

رزومه

دانلود

2

دکترکامبیزدیبا

دانشیار

Ph.D قارچ شناسی پزشکی

Kambiz37diba@gmail.com

رزومه

دانلود

3

دکترشهرام خادم وطن

استاد

Ph.D انگل شناسی پزشکی

khademvatan@yahoo.com

رزومه

دانلود
4
دکتر آرش امین پور
استادیار

Ph.D انگل شناسی دامپزشکی

arashaminpour@gmail.com رزومه دانلود
5 دکتر رسول جعفری
استادیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

rasooljafariii@gmail.com

رزومه

دانلود