English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

مدیر گروه فیزیک پزشکی : دکتر حسن صابری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکتراحد زینالی

دانشیار

Ph.D فیزیک پزشکی

Ahad_zeinali@yahoo.com

رزومه

دانلود

2

دکتر حسن صابری

استادیار

 Ph.D فیزیک پزشکی

h_saberi37@yahoo.com

رزومه

دانلود

3

دکتر ژاله بهروز کیا

استادیار

 Ph.D فیزیک پزشکی

zhalehkia@yahoo.com

رزومه

دانلود

4

دکتراکبرغربالی

استادیار

 Ph.D فیزیک پزشکی

gharbali@yahoo.com

رزومه

دانلود