English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

مدیر گروه پاتولوژی : دکتر عطا عباسی اسلاملو

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکتر بهروزایلخانی زاده

استاد

دکترای تخصصی آسیب شناسی بالینی

ilkhanib@gmail.com

رزومه

دانلود

2

دکتر فرزانه حسینی قرالری

استادیار

دکترای تخصصی آسیب شناسی

 f.hosseini.g@gmail.com

رزومه

دانلود

3

دکترفرحناز نوروزی نیا

دانشیار

دکترای تخصصی آسیب شناسی  تشریحی

F_noroozi@hotmail.com

رزومه

دانلود

4

دکتر فریبا عباسی کوکیا

دانشیار

دکترای تخصصی پاتولوژی

Faribaak2002@yahoo.com

رزومه

دانلود

5

دکتر معصومه پور جبلی

استادیار

دکترای تخصصی آسیب شناسی

m.pourjabali@gmail.com

رزومه

دانلود

6

دکترسیامک ناجی حدادی

استادیار

دکترای تخصصی پاتولوژی

Snh1ir@yahoo.Com

رزومه

دانلود

7

دکترعطا عباسی اسلاملو

استادیار

دکترای تخصصی پاتولوژی

aabbasi@alumnus.tums.ac.ir

رزومه

دانلود

8

دکتر فرزانه جوانمرد

استادیار

دکترای تخصصی پاتولوژی

----------

رزومه

دانلود
9
دکتر لیلا محمدزاده

استادیار

دکترای تخصصی پاتولوژی

----------

رزومه

دانلود