English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر ابراهیم حسنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترمیترا گل محمدی

استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی قلب

 

mitragolmohammadi@yahoo.com

رزومه

2

دکترمیرموسی آقداشی

دانشیار

دکترای فلوشیپ بیهوشی قلب

Aghdashi69@yahoo.com

رزومه

3

دکترعلیرضا ماهوری

استاد

فوق تخصص بیهوشی و احیاء

ar_mahoori@yahoo.com

رزومه

4

دکتر رحمان عباسی وش

دانشیار

دکترای تخصصی بیهوشی

rabbasivash@gmail.com

رزومه

5

دکتر ابراهیم حسنی

استاد

دکترای فلوشیپ بیهوشی قلب

ehassani87@gmail.com

رزومه

6

دکتر شهرام شکوهی

استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

shokohi725@yahoo.com

رزومه

7

دکتر شهریار صانع

دانشیار

دکترای تخصصی بیهوشی

sh.sane@yahoo.com

رزومه

8

دکترمحمدامین ولی زاد

استاد

دکترای تخصصی بیهوشی

Aminvalizade@yahoo.com

رزومه

9

دکترمهرداد عزیزپور

استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

drmehedadazizpour@gmail.com

رزومه
10 دکترتوحید کرمی
استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

karami.tohid@gmail.com رزومه
11 دکترنازلی کرمی استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

nazlikarami@yahoo.com رزومه
12 دکترعلی اکبر نصیری

دانشیار

دکترای فلوشیپ درد

nasiriali7@gmail.com رزومه
13 دکترهادی هوشیار
استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

hooshyarhadi@gmail.com رزومه