English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
-->

وام مسكن


اين وام به دانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده ( غير بومي ) و در خوابگاههاي دانشجويي سكونت نداشته و اجاره نامه مورد تاييد ارائه نمايند با رعايت ضوابط پرداخت مي گردد .

  • سرانه اين وام براي دانشجويان مجرد ماهيانه 1/250/000 ريال و براي دانشجويان متأهل 2/600/0000 ريال مي باشد و مانند وامهاي تحصيلي هر نيمسال پرداخت مي شود .
  • مدت استفاده از وام مسكن مانند وام تحصيلي مي باشد .
  • پرداخت وام مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي ، پايدار ، بورسيه و يا دريافت كنندگان كمك هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع است . پرداخت ساير وامها با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است .