English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٠
-->

معرفی اتوماسیون تغذیه

نام : مریم
نام خانوادگی : طلوعی
سمت : رئیس اداره تغذیه
رئوس وظایف :
  • نظارت بر تهیه ،طبخ و توزیع غذا در سلف سرویسها
  • نظارت بر توزیع غذا درخوابگاهها
  • نظارت بر انبار موادغذایی
  • تهیه و تنظیم برنامه غذایی دانشجویان
  • نظارت بر بوفه های دانشجویی
  • تهیه و تنظیم شرایط اختصاصی قراردادهای تغذیه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
  • نظارت بر عملکرد شرکت پیمانکار تغذیه و ارائه گزارشات لازم در مورد عملکرد به مدیر محترم امور دانشجویی