English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
-->

آشنایی با سلف نازلو

نام : رضا
نام خانوادگی : جلیلی
سمت : مسئول سلف سرویس نازلو
رئوس وظایف :
  • نظارت بر طبخ و توزیع غذای دانشجویان
  • فروش غذای اضافه برای دانشجویانی که رزرو نداشته و یا کارت غذا را فراموش کرده اند .
  • نظارت بر حضور و غیاب و مرخصی کارگران شاغل در سلفهاکه از طرفشرکت پیمانکار معرفی می شوند.
  • اداره اموراتسلف سرویس و گزارش مشکلات احتمالیپیش آمده به رئیس اداره تغذیه
  • تحویل مواد اولیه موردنیاز برای طبخ غذاها از نماینده شرکت پیمانکار
  • انجام هماهنگی های لازم با نمایندگان شرکت جهت پیشبرد بهتر کارها بر اساس مفاد قرارداد فی مابین معاونت فرهنگی و دانشجویی و شرکت طرف قرارداد
تصاویر مربوط به آلبوم سلف سرویس نازلو
برای مشاهده هر تصویر بر روی همان تصویر کلیک کنید

ارتباط با سلف سرویس نازلو

آدرس: ارومیه، جاده نازلو، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، سلف سرویس نازلو
تلفن: 2751263-0441