English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
-->


نام : فرید
نام خانوادگی : نجفی
سمت : معاون مدیر امور دانشجویان
مدرک تحصیلی : مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
سوابق اجرائی :
  • - معاون مدیر امور دانشجویان
  • - رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی
  • - رئیس امور عمومی
چارت معاونت دانشجویی