English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

مدیر گروه : دکتر ناصر مسعودی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترعلی انشایی

دانشیار

دکترای تخصصی جراحی عمومی

alienshaei@yahoo.com

رزومه

2

دکتر شیوا پاکزاد

استادیار

دکترای تخصصی جراحی عمومی

shiva.pakzad@yahoo.com

رزومه

3

دکتر رحیم محمودلو

استاد

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

mahmudlou@yahoo.com

رزومه

4

دکتر ناصر مسعودی

استادیار

دکترای تخصصی جراحی عمومی

dr.nasmasoudi@gmail.com

رزومه

5

دکتر محمد والی بلوچ

استادیار

فوق تخصص جراحی اطفال

----------

رزومه

6

دکتر حمید مهدیزاده

استادیار

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

fhsn2005@yahoo.com

رزومه

7

دکتر بهنام عسگری

استادیار

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

askaribehnam@ymail.com

رزومه

8

دکتر شهیاد صالحی

استادیار

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

shahyad@hotmail.co.uk

رزومه

9

دکتر سیف اله رضائی

استادیار

دکترای تخصصی جراحی عمومی

rezaei.seyf@yahoo.com

رزومه

10

دکتراحد حسن خانی

استادیار

دکترای تخصصی جراحی عمومی

ahdmd352gg@gmail.com رزومه
11 دکتر علی رنجبری

استادیار

فوق تخصص جراحی ترمیمی
aliranjbari58@gmail.com رزومه
12 دکتر داود صالحی قره ورن استادیار

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

dr.salehi_davood@yahoo.com رزومه
13 دکتر جعفر کاظم زاده استادیار

دکترای فلوشیپ جراحی ترمیمی

jafarkazemzade48@gmail.com رزومه