English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

مدیر گروه علوم تغذیه : دکتر سعید قوام زاده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکتر سعید قوام زاده

دانشیار

علوم تغذیه

ghavamzadeh_s@yahoo.com

رزومه

دانلود

2

مجید منافی

مربی

علوم تغذیه

majidmanafi@yahoo.com

رزومه

دانلود

3

دکتر محمد علیزاده

دانشیار

علوم تغذیه

alizade85@yahoo.com

رزومه

دانلود

4

دکتر رسول زرین

استادیار

تغذیه

wwzarrin@yahoo.com

رزومه

دانلود