English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٠

مدیر گروه ژنتیک : دکتر علی وهابی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

پروفسور عیسی عبدی راد

استاد

MD-PhD ژنتیک

----------

رزومه

دانلود
2 دکتر علی وهابی

استادیار

دکترای تخصصی ژنتیک ----------
رزومه دانلود
3 دکترمرتضی باقری

استادیار

دکترای علوم زیست پزشکی
mortazabagheri@yahoo.com رزومه دانلود
4 دکتر فاطمه منصوری

استادیار

دکترای ژنتیک و بیولوژی مولکولی
mansouri1600@hotmail.com رزومه دانلود
5 دکتر سحر مهرانفر
استادیار

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
MD-PhD

dr_sahar21@yahoo.com رزومه دانلود