English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

 اعضاء کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی :


 پروفسور احمد رضا افشار رئیس دانشکده پزشکی ، رئیس کمیته

سرکار خانم آرزو بهبودیان  ، دبیر کمیته تدوین برنامه و هماهنگ کننده

دکتر  حسن صابری   معاون آموزشی پایه دانشکده پزشکی، عضوکمیته

دکتر رعنا حسینی  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، عضوکمیته

مهندس پورعلی معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی، عضوکمیته

دکتر شیوا روشن میلانی ، عضو کمیته

 

 

 

 

 رسالت (ماموریت) 

 

مأموریت اصلی دانشکده پزشکی آموزش و تربیت دانشجویان در دوره های دکترای حرفه ای، تخصصی و کارشناسی ارشد و Ph.D با در نظر گرفتن عدالت در آموزش، و نیز عدالت در تأمین نیازهای سلامت جامعه با اولویت نیازهای منطقه ای  و در راستای نظام ارائه خدمات سلامت بر اساس اسناد بالا دستی، ارزش ها و پاسخ گوئی اجتماعی و دستاورد های نوین پزشکی  با مشارکت ذینفعان  (اصلی  و سایر) و با در نظر گرفتن جوانب فراملی سلامت است که به تربیت دانش آموختگان توانمند برای ایفای نقش مؤثر در ارتقای حرفه ای از طریق بهره گیری از دستاوردهای نوین پزشکی، نوآوری در تجهیزات، روشها، دانش پزشکی و آموزش پزشکی با رویکرد یادگیری مستمر، آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی ( در صورت تمایل) منجرگردد. ضمنا در کنار این رسالت مهم دانش آموختگان بتوانند با رویکرد پژوهشی، تولید علم را در زمینه های مرتبط راهبری نمایند.

 

 

 دورنما (چشم انداز)


دانشکده پزشکی با تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد  در رشته های پزشکی ورشته های وابسته با رعایت اخلاق حرفه ای و با استفاده از تکنولوژیهای به روز موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سلامت  جامعه رافراهم آورده و در 5 سال آینده جزء ده دانشکده پزشکی   برتر  کشور خواهیم شد.
 اهداف کلی


  G1توسعه و بهبود فضا و امکانات و تجهیزات آموزشی

  G2بازنگری ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و امور درآمدی دانشکده پزشکی

  G3ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان  

G4ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه های آموزشی  و پژوهشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

G5مشارکت edo  در برنامه ریزی های  آموزش دانشکده پزشکی

G6اصلاح ساختار نظام آموزشی دانشکده

اهداف اختصاصی

G1 توسعه و بهبود فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی:

G1O1 ایجاد فضاهای فیزیکی متناسب برای دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی (خروج  دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی از بطن دانشکده پزشکی )

G1O2 بهبود و توسعه فضاهای فیزیکی دانشکده پزشکی،

G1O3 توسعه ساختمان کلاسهای پردیس نازلو و ایجاد ساختمان کلاسها در  مراکز آموزشی درمانی  امام خمینی

G1O4 ایجاد فضاهای فیزیکی متناسب در سطح دانشکده برای امور رفاهی دانشجو وکارمند

G1o5 پر سرعت کردن ااینترنت  (فیبر نوری)

G2 بازنگری ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و امور درآمدی حوزه معاونت آموزشی دانشکده

G2O1 تخصیص اعتبار متناسب با برنامه های آموزشی دانشکده  و امتحانات  ترمی دانشجویان

G2O2 سیاستگزاری جهت هزینه کرد بهینه بودجه های آموزشی

G2O3 سیاستگزاری در جهت درآمدزایی حوزه آموزش

G2O4 استقلال و تقویت عاملیت ذیحسابی

G3 ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

G3O1 پیاده سازی مدل مدیریت منابع انسانی دانشکده بر اساس نظام و شاخصهای شایسته سالاری

G3O2 استقرار نظام تشویق و ارزیابی مبتنی بر عملکرد در بین اعضای هیات علمی و کارکنان

G3O3 اخذ امکانات و خدمات رفاهی و علمی برای اعضای هیات علمی و کارکنان

G3O4 مشارکت دادن اعضای هیات علمی در تصمیم گیریهای کلان دانشکده

G3O5 مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریهای فرایندهای حوزه معاونت آموزشی  و پژ وهشی دانشکده

G3O6 تعامل و بهره گیری از دانشجویان در تصمیم گیریهای آموزشی

 G3O7پرداخت بموقع حق محرومیت از مطب و کارانه اعضای هیات علمی و اضافه کاری کارکنان

G4 ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه های آموزشی بر اساس استانداردهای ملی
و بین المللی

G4O1 بهبود و کاربرد تکنولوژیها و روشهای نوین آموزشی در فرایندهای آموزشی

G4O2 پذیرش دانشجو متناسب با ساختار فیزیکی و امکانات آموزشی موجود

 G4O3استفاده از سیستم های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

G4O4 تلاش در راستای ارتقاء  تفکر آموزش محوری در سطح دانشکده

G4O5 استاندارد سازی فضاهای آموزشی

G4O6 ارتقاء فرایندهای آموزش بالینی و سرپایی دانشجویان

G4O7 لزوم بازنگری سرفصل برنامه های آموزشی و آموزش مداوم متناسب با نیازهای روز

G5  تقویت EDOدانشکده پزشکی

G5O1 ساماندهی برنامه ها و فعالیتهای edo دانشکده پزشکی درکلیه سطوح دانشکده

G5O2 بهینه سازی نیروی انسانی متناسب با فعالیت های edo دانشکده پزشکی

G5O3 توسعه فناوری های نوین در فرایندهای یادگیری و یاددهی

G5O4 تقویت واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی دانشکده

اصلاح ساختار نظام آموزشی دانشکده

G6O1 بازنگری فرآیندهای آموزشی دانشکده متناسب با روند رو به رشد رشته ها و مقاطع تحصیلی

G6O2 بازنگری چارت تشکیلاتی دانشکده و جذب و تربیت کادر آموزشی توانمند متناسب با روند رو به رشد رشته ها و مقاطع تحصیلی

G6O3 بازنگری گروهها و رشته های آموزشی به منظور تقویت جایگاه آنان در دانشکده

G6O4 تشکیل منظم شوراهای  آموزشی و پژوهشی دانشکده