English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

دستور العمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه : دانلود فایل

فرم ارزیابی عملکرد (1) : دانلود فایل

فرم ارزیابی عملکرد (2) : دانلود فایل