English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨

- کمیته برنامه ریزی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته ارزیابی پیشرفت تحصیلی : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته نظارت برگزاری آزمون : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته عفاف و حجاب : دانلود اعضاء و شرح وظایف

 

- کمیته نقل و انتقالات : دانلود اعضاء و شرح وظایف