English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠

معاون آموزشی علوم پایه :

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن صابری

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : PhD فیزیک پزشکی

ایمیل : h_saberi37@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت : بهرام وحیدی

تلفن : 32752379 - 044

شرح وظایف : کلیک نمایید