English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

معاون آموزشی علوم بالینی :

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا یکتا

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : متخصص پزشکی اجتماعی

ایمیل : yekta42@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید