English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٠

نام و نام خانوادگی :  سهیلا مهربانی

سمت : کارشناس آموزش انترنی

ایمیل :mehrabani.Soheila@yahoo.com  

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن : 32770698 - 044 داخلی 315

 

 

نام و نام خانوادگی :  ساناز شیری

سمت : کارشناس آموزش اکسترنی

ایمیل :  

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن : 32770698 - 044 داخلی 215