English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨

نام و نام خانوادگی :  سهیلا مهربانی

 رتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت آموزش و برنامه ریزی درسی

ایمیل :mehrabani.Soheila@yahoo.com  

شرح وظایف : کلیک نمایید