English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٠

مدیر برنامه ریزی : 

 

نام و نام خانوادگی : آرزو بهبودیان

رتبه علمی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : برنامه ریزی آموزشی

ایمیل :arezoo.behboodian.yahoo.com

شرح وظایف :کلیک نمایید