English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨

کارشناسان آموزش :

نام و نام خانوادگی : نازیلا فرخ اسلاملو

رتبه علمی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: eslamlufn @ gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  سهیلا مهربانی

 رتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت آموزش و برنامه ریزی درسی

ایمیل :mehrabani.Soheila@yahoo.com  

شرح وظایف : کلیک نمایید

 


 

نام و نام خانوادگی ژاله حاجی علیلو 

رتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : زیست شناسی

ایمیل : ندارد.

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 

نام و نام خانوادگی : یاسین طه زاده

رتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : کتابدار

ایمیل :

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سلیمان نعیمی

رتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

ایمیل : ندارد

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مرتضی فتح الهی

رتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : کامپیوتر نرم افزار

ایمیل : mortezafatal93@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید