English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩

برنامه ها بصورت فایل اکسل بوده و تمامی گروهها در sheet های اکسل موجود می باشند.

برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی : دانلود