English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٠

برنامه ها بصورت فایل اکسل بوده و تمامی گروهها در sheet های اکسل موجود می باشند.

برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی : دانلود

برنامه هفتگی نیمسال اول 99 : دانلود