English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی : پروفسور خسرو حضرتی تپه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکترخسروحضرتی تپه

استاد

Ph.D انگل شناسی پزشکی

hazrati_tappeh@yahoo.co.nz

رزومه

دانلود

2

دکترحبیب محمدزاده

دانشیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

habibmhaji@yahoo.com

رزومه

دانلود

3

دکترکامبیزدیبا

دانشیار

Ph.D قارچ شناسی پزشکی

Kambiz37diba@gmail.com

رزومه

دانلود

4

دکترشهرام خادم وطن

دانشیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

khademvatan@yahoo.com

رزومه

دانلود
5
دکتر آرش امین پور
استادیار

Ph.D انگل شناسی دامپزشکی

arashaminpour@gmail.com رزومه دانلود
6 دکتر حامد فخیم
استادیار

Ph.D قارچ شناسی پزشکی

fakhiim.hamed@gmail.com
رزومه دانلود
7 دکتر رسول جعفری
استادیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

rasooljafariii@gmail.com

رزومه

دانلود