English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

مدیر گروه پاتولوژی : دکتر فرحناز نوروزی نیا

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

برنامه هفتگی

1

دکتر بهروزایلخانی زاده

دانشیار

 Ph.D پاتولوژی

ilkhanib@gmail.com

رزومه

دانلود

2

دکتر فرزانه حسینی قرالری

استادیار

  Ph.D پاتولوژی

 

رزومه

دانلود

3

دکترفرحناز نوروزی نیا

استادیار

  Ph.D پاتولوژی

F_noroozi@hotmail.com

رزومه

دانلود

4

دکتر فریباعباسی کوکیا

دانشیار

  Ph.D پاتولوژی

Faribaak2002@yahoo.com

رزومه

دانلود

5

دکتر عارفه  اسماعیلی

استادیار

  Ph.D پاتولوژی

Esmaeli arefeh@gmai. com

رزومه

دانلود

6

دکتر معصومه پور جبلی

استادیار

  Ph.D پاتولوژی

 

رزومه

دانلود

7

دکترسیامک  ناجی حدادی

استادیار

  Ph.D پاتولوژی

Snh1ir @yahoo. Com

رزومه

دانلود