English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨

مدیر گروه : دکتر آرش موسی الرضایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر آرش موسی الرضایی

استادیار

دانشنامه تخصصی

Dr.Mosarrezaii@ yahoo.com

رزومه

2

دکترمحمدرضا امیری نیکپور

استادیار

دانشنامه تخصصی

Reza.nikpor@gmail.com

رزومه

3

دکتر بابک احمدی سلماسی

استادیار

دانشنامه تخصصی

Aseman44@G.mail.com

رزومه

4

دکترسورنا نظرباغی

استادیار

دانشنامه تخصصی

nazarbaghis@yahoo.com

رزومه