English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧

مدیر گروه : دکتر کمال خادم وطن

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر رقیه افسر قره باغ

استادیار

متخصص قلب و عروق

r.garebag@gmail.com

رزومه

2

دکترمیرحسین سیدمحمدزاده

استادیار

فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

hmohammadzad@gmail.com

رزومه

3

دکترکمال خادم وطن

استادیار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی پیشرفته

Khademvatan2002@yahoo.com

رزومه

4

دکتر محمدرضادهقانی

استادیار

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

Mr.dehghani@gmail.com

رزومه

5

دکتر علیرضارستم زاده

استادیار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی پیشرفته

arzrz.4791@gmail.com

رزومه

6

دکترنادر جنگی اسکوئی

استادیار

بوردتخصصی بیماریهای قلب

naderjo93@yahoo.com

رزومه

7

دکتر لی لی گیلانی

استادیار

 

Lguilani2000@yahoo.fr

رزومه

8

دکتر ونوس شهابی رابری

استادیار

بوردتخصصی بیماریهای قلب

jasmin_vsh@yahoo.com

رزومه

9

دکتر بهزاد رحیمی در آباد

استادیار

بوردتخصصی بیماریهای قلب

behzadrahimi57@yahoo.com

رزومه

10

دکتر مژگان حاج احمدی

استادیار

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

Hajahmadimojgan@yahoo.com

رزومه

11

دکتر اکرم شریعتی

استادیار

بوردتخصصی بیماریهای قلب

 

رزومه