English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

مدیر گروه پزشکی قانونی : دکتر محمد دلیرراد


ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر محمد دلیرراد

دانشیار

دکترای تخصصی پزشکی قانونی

delirrad@yahoo.com

رزومه

2

دکتر بهزاد بوشهری

دانشیار

دکترای تخصصی پزشکی قانونی

behzadboshehri@yahoo.com

رزومه

3

دکتر محمد مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی قانونی

mohammad.majidi57@yahoo.com

رزومه