English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢

انطباق آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME 

   دانلود : گزارش نهایی WFME.pdf           حجم فایل 472 KB