English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠

انطباق آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME 

   دانلود : گزارش نهایی WFME.pdf           حجم فایل 472 KB