English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی پایان نامه : دریافت فایل

راهنمای تدوین پروپزال و پایان نامه : دریافت فایل

اطلاعیه برای دانشجویان پزشکی : دریافت فایل

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی : دریافت فایل

سیاست های شورای پژوهشی دانشگاه : دریافت فایل

دستورالعمل کلی مراحل ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کار آزمایی های بالینی : دریافت فایل